/ / Типи виробництва.

Типи виробництва.

Типи виробництва - це не що інше, яксукупність ознак, які визначають організаційну і технологічну характеристику процесу виробництва, що здійснюється і на одному конкретно взятому робочому місці, і на їх сукупності в масштабах ділянки або навіть цілого заводу.

Важливе значення для виробництва маютьформи організації, і типи виробництва їх зумовлюють. Класифікація типів виробничого процесу складена на підставі деяких факторів. До них відносяться обсяг випуску продукції, її номенклатура, також ступінь сталості цієї номенклатури і характер завантаження всіх робочих місць. Виходячи із цих чинників виділяють такі типи виробництва: перша група - поодинокі, друга - серійні і третя - масові.

Організаційні типи виробництва, якіназивають одиничними - це такі виробничі процеси, при яких широка номенклатура виробів виготовляється в одиничних екземплярах і вони або є неповторяющимися, або повторюються через інтервали часу, які не визначені. В процесі цього найрізноманітніші деталеопераціі виконуються на кожному робочому місці (досвідчені цехи, цехи одиничного виробництва).

Типи виробництва, що називаються серійними, цеколи обмежена номенклатура продукції виготовляється періодично в кількостях, які визначаються партіями запуску або випуску. На кожному конкретному робочому місці виконується відразу по кілька деталеоперацій, при цьому вони чергуються через проміжки часу, тобто ритмічно повторюються. Існує коефіцієнт серійності, званий Лі, він кількісно характеризує рівень серійності. Так ось, коли він зростає, рівень спеціалізації знижується, в масовому виробництві він дорівнює одиниці.

Типи виробництва, звані масовими,являють собою такі, де в значній кількості, безперервно виготовляється обмежена номенклатура деталей (виробів). НА кожному конкретному робочому місці в даному випадку виконується лише одна деталеоперація. Головна умова масовості процесу виробництва - це повнота завантаження робочих місць і обладнання випуском виробів лише одного найменування.

На одному конкретно взятому підприємстві необов'язково повинен існувати тільки один тип виробництва, зустрічаються відразу кілька. Це можна пояснити тим, що рівень спеціалізації невисокий. Існує ще й таке поняття, як типи підприємства, які визначаються виходячи з складності і характеру випуску продукції, а також обсягу випуску.

Є всього три типи підприємства. Перший - підприємства масового виробництва, вони випускають всю свою номенклатуру виробів або тільки її основну частину безперервно.

Другий тип - підприємства серійного виробництва,випускають продукцію партіями, тобто серійні виробничі процеси в даному випадку переважають. В рамках цієї групи є й досить умовний поділ процесів на дрібносерійні, серійні і крупносерійні. Але воно аж ніяк не змінює якісну характеристику типу організації. Це означає, що в будь-якому випадку випуск продукції чергується повторюваними партіями.

Третій тип - підприємства одиничного виробництва. Вони випускають широку номенклатуру виробів, яка не має ритмічної повторюваності. В даному випадку поодинокі виробничі процеси переважають.

Типи виробництва можуть чинити величезнийвплив на особливості управління, організації та економічні показники всього підприємства. Коли підвищується технічна озброєність праці і зростає обсяг випуску продукції, відбувається перехід від одиничного типу виробництва до серійного і масового. Внаслідок цього зменшується частка праці людей і значно зростають витрати на утримання та експлуатацію обладнання. Результатом стає зниження собівартості продукції і зміна її структури.

</ P>>
Читайте ще: