/ / Запорука високої продуктивності - охорона праці в будівництві

Запорука високої продуктивності - охорона праці в будівництві


Охорона праці в будівництві -соціально-технічна наука, яка служить для виявлення і докладного вивчення виробничої небезпеки і професійної шкідливості, а також для розробки методів їх запобігання та зменшення кількості нещасних випадків і захворювань робітників-будівельників.
Об'єктами даної науки є - людина впроцесі трудової діяльності, організація безпеки в будівництві, виробнича обстановка, охорона праці в будівництві, взаємозв'язок працівників з обладнанням, технологічними процесами.


Так як об'єктів занадто багато для однієїдисципліни, слід використовувати наукові досягнення більшості галузей знань, таких як трудове право, економіка, організація виробництва, виробнича санітарія, протипожежна техніка, промислова естетика і багатьох інших.
Беручи до уваги вже відомі висновки такихзнайомих нам наук як фізика, хімія і математика, для охорони праці розробляється система заходів для підвищення рівня безпеки праці в будівництві.
Основою даного курсу, «Охорони праці», єглибоке аналізування умов праці будівельного виробництва, найбільш часто використовуваних будівельних матеріалів і конструкцій. Цей аналіз допомагає виявити небезпечні ділянки виробництва, небезпечні ситуації, заходи щодо їх запобігання та шляхи подолання.
У даній дисципліні визначені основні терміни та визначення в галузі охорони праці, які допомагають отримати повне уявлення про стан умов і безпеки будівництва.


Охорона праці в будівництві - система нормативних актів та інших заходів, що забезпечують найбільшу безпеку здоров'я і працездатності трудящих.
Завданням охорони праці зазначається зведення домінімуму поразок або захворювань працівників, а також забезпечення комфорту при високій продуктивності праці. Умови праці, природно, не позбавлені небезпеки.
Виробничий травматизм - явище, яке характеризується сукупністю переважно виробничих травм.
Техніка безпеки ж спрямована назапобігання будь-якого шкідливого впливу на трудящих, що становить небезпеку для здоров'я або навіть життя виробничих факторов.Еслі не можна виключити небезпечні ланки з процесу виробництва, то необхідно хоча б максимально убезпечити працівників - на це і повинна бути спрямована охорона праці в будівництві.


Нещасним випадком називають випадок з працівником внаслідок впливу на нього небезпечного виробництва.
Травмою же називається погіршення здоров'я внаслідок нещасного випадку.
Виробнича небезпека - ймовірність впливу різних несприятливих факторів на трудящих.


Поліпшення умов для роботи, забезпеченнябезпеки позитивно відбиваються на економічних результатах виробництва -підвищується продуктивність праці в будівництві, як і собівартості створюваної продукції.
Виробнича санітарія складається з комплексурізних за направленням заходів, головною метою яких є запобігання впливу на працівників шкідливих факторів, що з'являються в процесі виробництва.

Збереження працездатності людини, збільшення терміну активної трудової діяльності підвищує продуктивність праці. Значно поліпшення умов і безпеки праці сприяють зниженню виробничого травматизму, зберігає здоров'я робітників, а також, що важливо, ведуть до зменшення виплат пільг і компенсацій за роботу в влаштовували працівників умовах.


Також поліпшення умов веде за собою поліпшення здоров'я робітників, підвищена безпека праці в будівництві, зміцнення трудової дисципліни, і, звичайно ж, підвищення престижу багатьох професій.

</ P>>
Читайте ще: