/ / Сальдо - це різниця між надходженнями і витратами

Сальдо - це різниця між надходженнями і витратами

Практично всі чули про такий термін, яксальдо. Що це таке, безумовно, відомо всім бухгалтерам та економістам. Але для більшості обивателів це слово асоціюється лише з поняттям "різниця". Термін, який на слуху у всіх, є один з основних в теорії бухгалтерського обліку. У найзагальнішому сенсі він дійсно позначає різницю між надходженнями коштів та всіма витратами за певний проміжок часу. Але це поняття насправді набагато ширше.

Сальдо - це італійське слово, яке увійшло вросійську мову в якості бухгалтерського терміна ще в дев'ятнадцятому столітті. Буквально воно перекладається як «розрахунок», «залишок», «розплата». В економічному сенсі слово означало різницю між сумою дебету (прибуткового рахунку) і кредиту (витратного рахунка). До двадцятого століття значення терміна істотно розширилося, вийшовши за рамки виключно бухобліку. А в кінці століття воно вже почало використовуватися також і в переносному сенсі.

Дебетове сальдо - це ситуація, при якій дебет перевищує кредит, тобто показує актив балансу по даному виду господарських коштів на певний момент часу.

Кредитове - це ситуація, при якій кредит більше дебету, що показує стан джерел засобів, що використовуються для ведення господарської діяльності, і відбивається в пасиві балансу.

Коли різниця між дебетом і кредитом дорівнює нулю, рахунок по господарської операції закривається.

На практиці аналізується, як правило, не всяісторія бухгалтерського обліку з моменту виникнення підприємства або фірми, а тільки за певний період, іменований звітним (місяць, квартал і т.д.). У зв'язку з цим виділяють такі поняття.

Сальдо початкове (вхідне) - це залишок за певним рахунком на початок періоду. Розраховується за даними попередніх операцій.

Кінцеве (вихідне) сальдо-це залишок по рахунку на дату закінчення періоду. Розраховується як сума початкового сальдо і всіх оборотів за період.

Сальдо за період - підсумковий результат всіх операцій, здійснених за конкретний період.

Кредитовий (або дебетовий) оборот за період - розраховується підсумок по рахунках тільки за необхідний період.

У сучасно розумінні як і раніше, як і вдев'ятнадцятому столітті, сальдо - це різниця підсумкових записів за рахунками дебету і кредиту. Але крім бухобліку сьогодні термін також використовується і в зовнішньоекономічних зв'язках.

Зовнішньоторговельні відносини часто розглядаються як сума експортованих та імпортованих товарів за певний період. В цьому аспекті виділяють кілька його різновидів.

Сальдо торгового балансу - результат обчисленнярізниці вартості експорту і імпорту. Вважається, що негативний показник є поганий тенденцією, оскільки означає, що в країні склалася ситуація, при якій ринок наповнений ввезеної продукцією, що неминуче призводить до ущемлення інтересів вітчизняних виробників. Однак на практиці далеко не завжди це так. Наприклад, Сполучені Штати при таких показників цілком успішно господарюють, будучи для всього світу еталоном економічного процвітання і стабільності. Вони навчилися використовувати інші інструменти для врегулювання такого стану.

Сальдо платіжного балансу - результат розрахункурізниці надходжень з-за кордону і платежами за кордон. Позитивний показник означає перевищення грошовий надходжень ззовні над платежами в зворотному напрямку. Негативний показник свідчить про перевищення платежів з країни над надходженнями грошей в країну. Це означає поступове зменшення валютних резервів держави. Такої ситуації можна уникнути тільки в тому випадку, якщо проводити подібні розрахунки виключно в національній валюті країни.

</ P>>
Читайте ще: