/ / Індекс цитування РИНЦ, особливості роботи з ним

Індекс цитування РИНЦ, особливості роботи з ним

Для визначення рейтингу вченого використовуютьсярізні індекси цитування. До них відносяться Web of Science і Scopus, що включають котируються журнали англійською мовою, в які включені також вітчизняні центральні перекладні видання. Російський індекс наукового цитування (РИНЦ) включає багато журналів регіональній пресі, зокрема, вісники університетів і наукових центрів. Число видань, за якими містить інформацію індекс цитування (РИНЦ), досягає 4000. Система характеризується, природно, більш широким переліком вітчизняних публікацій в порівнянні з іноземними.

можливості РИНЦ

РИНЦ працює на базі режиму пошуку авторів попрізвища та іншими даними. З її допомогою можна здійснити аналіз публікацій наукової організації. Метою вченого є вибір відповідного журналу для публікації.

Індекс цитування РИНЦ

Індекс цитування РИНЦ дозволяє подивитися їхімпакт-фактори і визначитися варіантами подачі статті. Система взаємодіє з Web of Science і Scopus і відображає показники авторів в даних системах. Співпраця Російської системи з компанією Elsevier - видавцем наукової літератури, ведеться з 2010 року. Відомості про цитованості авторів автоматично відправляються звідти в РИНЦ. Завдяки цьому здійснюється облік публікацій Російських авторів в зарубіжних журналах.

платформа РИНЦ

Система діє на базі наукової електронноїбібліотеки. При цьому її функцією є не просто збір даних. Індекс цитування РИНЦ включає потужну аналітичну складову SCIENCE INDEX, яка дає можливість розрахунку наукометричних і статистичних показнику на основі отриманих відомостей різної складності.

Рінц РИНЦ
При аналізі використовуються не тільки статті внаукових журналах, а й публікації в збірниках міжнародних і всеукраїнських конференцій, які також включаються в систему РИНЦ, патентів, монографій, дисертацій.

Основні показники діяльності вченого - загальнекількість опублікованих робіт, індекс цитування та Хірша. Другий є основним критерієм, що позначає повне число посилань на роботи. Індекс Хірша формується зі співвідношення публікацій вченого і їх цитування.

Реєстрація в РИНЦ

Реєстрація в науковій електронній бібліотеціє першим кроком до початку роботи з такою системою, як Російський індекс наукового цитування (РИНЦ). На головній сторінці є вкладка «Авторам». Четвертим пунктом зліва буде реєстрації в SCIENCE INDEX. Детальна інструкція та відео знаходяться трохи вище. Після проходження даної процедури вгорі з'являється посилання на індивідуальний профіль. У ньому можна знайти всі необхідні інструменти для роботи. Є можливість корекції своїх даних і редагування списку своїх публікацій.

Робота в системі РИНЦ

Індекс наукового цитування РИНЦ дає можливістьзнайти інформацію по будь-якому авторові. Для пошуку в бібліотеці вибирають вкладку «Авторський покажчик». У пошуковому запиті необхідно ввести прізвище автора та місце його роботи. З'являться П.І.Б. вченого і його інші дані, за якими можна ідентифікувати особу. У верхній частині переліку буде діаграма, перейшовши на яку з'являється можливість подивитися публікації і індекси автора.

Індекс наукового цитування РИНЦ
База також дозволяє проводити пошук по конкретному напрямку наукової діяльності. Іншим варіантом використання системи є аналіз цитувань окремо взятої статті.

Російський індекс цитування (РИНЦ) дозволяєінтегрувати відомості про авторів в дослідження показників організації, в якій вони працюють. Такі аналітичні дослідження можна проводити на різних рівнях ієрархічної структури Російської академії наук, аж до відомств, регіональних центрів.

висновок

Таким чином, індекс цитування РИНЦздійснює об'ємний перелік важливих завдань, головною з яких є можливість виокремити показники результативності конкретного вченого або структури. Це дуже зручно при експертній оцінці. РИНЦ виконує важливу функцію в оптимізації інструментів для статистичного аналізу показників вітчизняної науки. Оптимізація роботи даної системи триває.

Російський індекс цитування РИНЦ
Іноді виникають ситуації, коли вчені, повнітезки один одного, знаходяться в одному списку, як один автор статей. Крім того, деякі вагомі публікації авторів можуть бути не включені в базу. Є особлива система пошуку цитат «Академія Google». Іноді через неї можна знайти посилання, не враховані в РИНЦ. Удосконалення цієї системи триває.

За рахунок колективної роботи авторів індексицитування та Хірша можуть бути істотно поліпшені. Є певні прийоми збільшення імпакт-факторів журналів за допомогою посилань на статті саме з нього. Способом підвищення індексу Хірша є цитування один одного, узгодження з колегами з близького за тематикою установи.

</ P>>
Читайте ще: